SLAVONIA - A FANTASTIC PART OF CROATIA FOR TURISM AND BUSINESS

Dobrodošli u Slavoniju


Slavonija
je povijesna pokrajina istočne Hrvatske koja pripada Panonskom bazenu, a omeđena je rijekama Dravom, Dunavom, Savom i Ilovom.

Slavonske podregije
su Posavina na jugu, Podravina na sjeveru, Požeška kotlina s brdima, te ravnica na istoku.

Slavonija je nazvana po Slavenima koji su se u nju naselili tijekom 7. stoljeća, no Slavonija ima povijest dužu od 8000 godina.  


Tražimo poslovne partnere po čitavom svijetu.

Zainteresirani javite se mailom na kruno@cocro.eu


Naši partneri:VIJESTI
Danski novinari pohodili Zlatnu dolinu i Kopački ritVidi vise